Helal Nedir

Helal kelimesi arapça dan gelmektedir ve „izin verilmiş“ anlamına gelmektedir.  Islamda Helal kelimesi müslümanların bütün hayatındaki hal ve hareketlerini kapsar ve izin verilen daireyi ifade eder. Müslümanlar helal şartlarını yerine getirdiklerinde veya haramdan uzak durduklarında Allahdan karşılık olarak sevap alırlar.

Haram ise helalin tam zıttıdır ve „yasaklanmış“ anlamına gelmektedir. İslamda haram kelimesi yine müslümanların hayatındaki tüm alanları kapsar ve yasaklanmış daireyi ifade eder. Helal hududlarını aşan ve Haramlara karışan insanları Allah bu dünyada ve ahirette cezalandıracaktır. Bundan dolayı müslümanın hal , hareketlerinde, yaşantılarında, yediklerinde ve içtiklerinde zerre kadar haram bulunmamalıdır.

Gıdada Helal

23 senede Hz. Muhammed e (s.a.v) allahın kitabı olan kuranı kerimin tamamı tebliğ edilmiştir. Kurani Kerim insanlara peygamberimiz vasıtasıyla ulaştırılmış bir hayat nizamı kitabıdır.

Allah (c.c) Kurani Keriminde şöyle buyuruyor:

"Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır." (Bakara 168)

"Allah´ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yeyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah´tan korkun." (Maide Suresi 88)

Allahu Teala kainatı ve tüm varlkıkları insanın hizmeti için yaratmıştır. Bundan dolayı genel anlamda herşey helaldir. Haram olan hal , hareketl ve yaşantı tarzları şeriat tarafından belirlenmiştir. Kurana ve Sünnete göre haram olarak belirtilmeyen tüm gıdalar helaldir.

Allah (c.c) Kurani Keriminde şöyle buyuruyor:

"Leş, kan, domuz eti, Allah´tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) canavarların yediği hayvanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyle kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler, sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm´ı beğendim. Kim, gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse (haram etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir." (Maide 3)

Bu ayetten müslümanların gıdadaki helal ve haram dairesine dikkat etmelerini  görüyoruz.

„Yediğimiz gıda islami usüllere uygun olmalı, yani helal olmalı“

Müslümanın yediği ürünlere şunlar asla karışmamalı:

• domuz eti veya domuzun herhangi bir maddesi

• alkohol ve kan

• islami usullere göre kesilmemiş herhangi bir hayvan

• hayvan leşi

Avrupa Helal Sertifika Enstitüsünün birlikte çalıştığı Sertifika kurumları:

m_haditec.jpg
iz_aachen.jpg
ect_gmbh.jpg
iz_muenchen.jpg